15 sierpień 2001 - Wręczenie nagrody Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

15 sierpień 2001 – na zdjęciu od lewej do prawej, Stefan Leśnicki OAM – Prezes Polskiego Komitetu Radiowego w Południowej Australii, Dr Andrzej Szumowski – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Australii, Pani Agata Szumowska – żona Ambasadora, Luigi Penna – Prezes stacji radiowej 5EBI FM i Hans Degenhardt – Secretarz stacji radiowej 5EBI FM